Schuberts sånger med mjuk känsla
Gunnar Klum & Stockholm Guitar trio: Schubert Lieder
Nosag Records/CDA

DEN KÄRVA tvärheten i Schuberts sånger förvandlas till runt flyt när Gunnar Klums mjuka baryton ramas in av Stockholm Guitar Trio. Schubert skrev sina drygt 600 småsånger i slutet av 1700- och början av 1800-talet för sin kamratkrets och Klums urval är hans personliga Greatest hits. Dåtidens poeter lämnade ordinspiration och de stundtals högstämda romanserna kan bli lite löjliga 200 år senare. Men Gunnar Klums kärlek till melodier och sättet att sångsätta orden gör att han klarar den tyska visskatt som många stupat i. Arrangemangen flyttar smärtfritt de ofta återhållsamma och komplexa pianostämmorna till ett tonfyllt och
mångbottnat flöde där tre gitarrer tar vara på alla toner. Där trivs Klums tydliga röst med de tyska vokalerna.

LASSE ÅBOM Corren