Gunnar Klum, baryton, Stockholm Guitar Trio Schubert Lieder nosag records

En nyutgiven cd med Schubert-Lieder sjungna av Gunnar Klum påminner om att denne dedicerade romanssångare är en av landets främsta (och likväl är han ännu bara i början av sin karriär).

Gunnar Klums baryton äger en säreget mjuk timbre; hans lena varma röst ter sig som skapad för att tolka Schubert - en tonsättare som ju i sina sånger (sammanlagt cirka 600) utvecklade sin lyhörda nyanseringskonst till mästerskap. Här har spelats in ett tjugotal sånger hämtade från hela Schuberts tonsättartid, varför denna utsökta cd ger en god bild av bredden i kompositörens lieder-produktion.

Det anmärkningsvärda med denna inspelning är att pianostämman transkriberats för gitarr (en av stämmorna t.o.m. för tiosträngad gitarr, för att inga toner i partituret skulle gå förlorade!). De tre musikerna i Stockholm Guitar Trio spelar skickligt. Sammantaget ger denna ovanliga sättning en ny, men mycket behaglig upplevelse. Gitarrackompanjemanget ter sig faktiskt nästan kongenialt i sin asplövskänsligt dallrande återgivning av den musikdramatiskt effektiva pianostämman.

Faktum är dock att flera musikforskare numera är övertygade om att många av dessa Lieder redan på Schuberts tid fanns i två versioner; en för röst och piano en för röst och gitarr. Om Schubert själv eller hans förläggare gjorde dessa transkriptioner är emellertid oklart.

Klart är dock att detta är en hyperkoncentrerad och i allt väsentligt lysande inspelning.

Av Björn Gustavsson, Nerikes Allehanda 15/1 2001