I högsta grad en sensuell Schubert

"Tre av fem stjärnor"!

Schubertsånger med gitarrackompanjemang är musikhistoriskt helt korrekt, i högsta grad sensuellt och dessutom inne…. Men om pianoförlagan skall eftersträvas som ideal , står sig en ensam sexsträngad gitarr ganska slätt gentemot 22 strängar på tre gitarrer, särskilt om Stockholms gitarrtrio lyckas underkasta sina fingrar en gemensam vilja; redan detta ett självdisciplinärt kraftprov.

På sin väg till Schubert har Gunnar Klum tåligt lyssnat sig igenom alla de drygt 600 sångerna och dessutom översatt de utvalda 20 till en ledig ehuru ganska fri svenska i det ambitiösa texthäftet.

Klums omsorger om produktionen, estetiskt och ljudmässigt, väcker respekt och intresse, liksom de fint ciselerade graderna i hans möjligen något reserverade tolkningar, som stärker intrycket av en föredömligt välvårdande röstkultur….

Carl-Gunnar Åhlén, Svenska Dagbladet fredag 8 juni 2001