Gunnar Klum sjunger utsökt

Njutbara lieder med gitarrer

…Och det är en fröjd att lyssna till Gunnar Klums välmodulerade och klangsköna baryton. Hans behandling av de tyska orden är så perfekt
….Nu har Gunnar klum , med en både varm och sympatisk baryton, sjungit in en rad Shubertlieder, både de mest kända och en del mindre vanliga, beledsagade av hela tre gitarrinstrument! I Stockholm Guitar Trio finns dessutom en tiosträngad gitarr som gör det behövliga på djupet. Musikforskare lär idag vara säkra på att många av Schuberts sånger fanns i versioner med gitarrackompanjemang. Det klingar i alla fall övertygande; så kan det ha låtit i den tidens hemmiljö, där man "nere i medelklassen" ingalunda alltid hade piano. Den intrikata pianostämman i exempelvis Der Lindenbaum fyller här helt måttet och ljuder utsökt tillsammans med Gunnar Klums välnyanserade röst.

Skånska Dagbladet tisdag 20 mars 2001