Romantik i kubik

Med en sällsam intimitet presenterar sångaren Gunnar Klum och Stockholm Gitarr Trio en cd med Schubertromanser.
Schubert blev bara 31 år gammal men hann ändå, vid sidan av en rik instrumental produktion, skriva omkring 600 sånger, av vilka många av tonsättningar av dikter av tidens främsta poeter.
På sin cd har Gunnar Klum och Stockholms gitarrtrio gjort ett mycket bra urval. De 20 sångarna är plockade från Schuberts hela tonsättartid, 1815-28, och de ger, trots att de alla besitter den för tonsättaren typiska lyriska smidiga melodiken, en skiftande bild av romansen.
Och ensemblen gör ett vackert tolkningsarbete. Gunnar Klum har en sammetsmjukt baryton som passar exemplariskt till lieden Han är följsam och trogen mot både text och musik och hans tyska intonation är tydlig utan att bli beskäftig. Goethes Ganymed är en enda smäktande rörelse, försynt följd av gitarrtrion. Som motvikter finns Schuberts hurtiga Die Forelle, där rösten glänser spänstigt och gitarrerna har egna sprittande uppåtgående krumsprång, och Schillers Gruppe aus dem Tartarus, där det vokala får skiftande dramatiska uttryck och instrumenten ger en rikedom av klanger.
Att en av gitarrena är tiosträngad hjälper naturligtvis till att ge rättvisa åt Schuberts rörlighet och livlighet. Gitarrerna bidrar i hög grad till atmosfären i varje sång men är hela tiden förknippade med rösten in en musikalisk och tematisk förtrolighet.
Schubert håller sig i en poesi som samspelar mellan naturlyriska bilder och kärleksupplevelser, gärna med religiösa övertoner, och hans sätt att låta melodin smeka texten ger en intimitet som både sångare och musiker tar fasta på genom hela inspelningen.
Cd:n är med andra ord romantik i kubik.

Birgit Ahlberg-Hyse, Vestmanlands Läns Tidning, 01-04-19