Kördirigenten/Körcoachen


Körledaren:

Det är ett privilegium att få ta del av körarbete och sjunga tillsammans där vackra klanger skapas. Jag har också märkt att körmedlemmar generellt uppskattar att få lära sig mer om sin egen röst för att därigenom bli duktigare och kunna bidra mer till helheten. Därför brukar jag i körarbetet lägga in en del sång-tekniska tips när vi jobbar, både när det direkt efterfrågas eller när jag känner att det behövs för helheten. Utbildningen i avancerad kördirigering har jag tagit vid Uppsala universitet.

Min första kör var V-Dala nationskör som jag ledde 2013-2014.
Har lett ett par körer med sedan 2015 leder jag Bålsta Kammarkör där jag har fast anställning.

Nedan finns mediaexempel från olika sammanhang där jag lett kör. Filmen ”Fångarnas kör och vägen tillbaka” producerades av Mats Berglund på Mediaeffekt och mig under pandemin. Det är Bålsta kammarkör som sjunger.

Körcoachen:

Kördagar har blivit en del av min verksamhet. Jag uppskattar att samarbeta kring ett önskat upplägg och då lyssna in behoven tillsammans med den aktuelle körledaren. Jag har anlitas för att bistå körer som Stockholm Studentsångare Uppsala Domkyrkas gosskör och Canorus mfl genom åren

Kontakta mig gärna så får ni veta mer.