Biografi


Jag är född i Uppsala. Mitt tidiga musikintresse ledde till vidare studier vid Musikhögskolan i Göteborg och Stockholm där min sånglärare var professor Solvig Grippe. Efter examen erhöll jag stipendium för att studera för Vera Rosza vid Guildhall School of Music and Drama i London och avslutade där min post-diploma vocaltraing course 1994. Jag innehar utöver detta en Med kand från Uppsala Universitet.

Jag är en ofta anlitad solist i kammar- och kyrkomusikaliska sammanhang men har också fått tillfälle att sjunga rollen som Talaren i Peter Oskarssons uppsättning av Trollflöjten samt Papageno i Uppsala, men jag är i huvudsak verksam som konsertsångare.

Jag har framträtt i radio och Tv och senast som dirigent och solist i SVT den 25/6 samt den 2/7 2023.

Två gånger har jag haft äran att, av Uppsala stad, bli utsedd till kulturstipendiat.

Debut CD’n Schubertlieder blev rosad av kritiker både i svensk och internationell press.

Utöver arbetet som artist bedriver jag undervisning i sång i Stockholm och i Uppsala sedan 30 år tillbaka.
Undervisning för mig är något enastående intressant och roligt. Mina elever, allt från operaelever till vissångare, verkar trivas då vi arbetar fokuserat och skrattar mycket och många samarbeten har varat över tio år.

Som kördirigent har jag arbetat med fyra körer över en längre tid men och innehar nu en 30% anställning som dirigent för Bålsta kammarkör.
Åren 2019-2021 blev jag utnämnd till Håbo kommuns kulturstipendiat.

Utbildning.

Universitetsstudier:

2013-2014 Uppsala universitet, Avancerad kördirigering.
     2001 Röstlära, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

1995-1996 Mp-linjen, Musikhögskolan, Stockholm
     Post Diploma Vocal training course samt Opera Associates course
     1992-1994 Guildhall School of Music and Drama, London
     1985-1991 Musikhögskolan Göteborg/Stockholm, Musikerlinjen
     1983-1985 Uppsala Universitet, Läkarlinjen, Medicine kandidat
     1982-1983 Berry College, Rome, Georgia Rotary stipendiat

Stipendier:

Bålsta kulturstipendiat 2019-2021 (Dirigering)
     A:xon Jonsson stipendiefond (sång)
     Goljés stipendiefond(sång)
     Handelsbanken, London (sång)
     Konstnärsnämnden, 3 gånger (Sång)
     Philipsson stipendiefond (Sång)
     Uppsala Kommun kulturstipendium, 2 gånger (Sång)
     Sveriges Rotary stipendium, Georgia student program(akademiskt)
     Tyko och Tilda Hedén stipendiefond (sång)
     m.fl.