Sångpedagogen


Välkommen till Klassiska Sångstudion i Stockholm och Uppsala

Jag erbjuder individuell sångundervisning på olika nivåer och anpassar och skräddarsyr kursen efter dina behov. Här får du träna sångteknik och andningsteknik på ett lustfyllt sätt. Det brukar skrattas mycket men samtidigt jobbas effektivt.

Du kommer få en ökad repertoarkännedom och övning i gestaltning. Tonvikt läggs på den klassiska repertoaren. Men även undervisning i visa och musikal är vanligt förekommande och välkommet. Vi har också regelbundna gemensamma sångstunder, som brukar uppskattas mycket, om man vill vara med på det.

Tider

Stockholm: Torsdagar. Uppsala: Mån-onsd, fred.

Referenser:

Eleverna Maria Kjelsson och Oskar Palmblad. (Öppnas i egna fönster) 

Jag har alltid tyckt mycket om att undervisa. För mig är det ett privilegium att tillsammans med eleven hitta ”nycklar” för att låsa upp vokala svårigheter. Förutom det självklara, att man måste besitta kompetens, så tycker jag att sångundervisning handlar mycket om timing. Det handlar om att säga rätt saker på rätt sätt vid rätt tillfälle till personen i fråga.

Jag är utbildad sångpedagog vid Kgl. Musikhögskolan i Stockholm. Att jag studerade Röstlära på Kungliga Tekniska Högskolan samt gick ett par år på Läkarlinjen i Uppsala tycker jag har fördjupat min förståelse för röstens akustiska möjligheter dess anatomi och fysiologi. Det har utan tvekan öppnat en större verktygslåda.

Förutom den formella formella kompetensen som så har jag 30 års erfarenhet av privat undervisning i min studio i Stockholm och i Uppsala.

Mina lärare under åren i Sverige har varit Solvig Grippe, Erik Saéden, Britta Johansson, Maud Rainer, Barbro Eriksson.

Utomlands: Vera Rosza, Rudolf Pierney, David Harperm, Hidegund Lohman-Becker

Jag har haft nöjet att bli inbjuden till att hålla föredrag på musikhögskolan i Stockholm och där i serien Sångsvanen lyfter tillsammans med Susanne Rydén och Olle Persson. Vidare har jag undervisat i sång på musikhögskolan i Örebro samt varit sångpedagog hos ett flertal körer som t.ex. Stockholms Studentsångare. Jag var styrelseledamot och kassör i Sveriges Sång- och talpedagogförbund (SSTPF) mellan 2003 – 2006 samt styrelseledamot 2020-2021.

Sånger/repertoar

Valet av sånger, arior, visor etc. görs tillsammans med eleven efter en bedömning av den tekniska kunskapsnivån. Elevens önskemål måste förstås också få spela stor roll då motivationen då ökar.

Pris

10 st 30 minuters lektioner – 5000kr (inkl. moms)
10 st 45 minuters lektioner – 7500kr (inkl. moms)

10 st 60 minuters lektioner –10000 kr (inkl. moms)
Enskilda lektioner kan också ges. enl priserna ovan dvs 500/30 min, 750/45 min, 1000kr/60 min.
Studier kan bedrivas termins/årsvis.

Betalning

Inbetalning sker efter första lektionstillfället eller då faktura skickats ut för en serie lektioner eller via swish.

Tid

Lektioner ges en gång i veckan, eller enligt önskemål. Dag och tid bestäms tillsammans.

Anmälan och avbokning

Kom gärna på en provlektion för att avgöra om detta kan passa dig. Priset är samma som ovan för enskild lektion.

Anmälan för en serie är sedan bindande om man bestämmer sig för att ha det, dvs när avgiften är betald återbetalas den inte.
Avbokning av lektion tas inte igen annat än vid sjukdom. Ska då helst avbokas senast 24 timmar innan.

Lokaler

Adressen i Stockholm: 
Völundsgatan 7, T-bana St Eriksplan

Adressen utanför Uppsala:
Drabantvägen 1, Vänge.
Från city, ta regionbuss nr 848. Gå av vid hållplats Arkitektvägen, efter ca 15 min. Gå sedan in längs med Arkitektvägen, ca 3 minuter, till Drabantvägen där det är första huset på höger sida.